- Xe đẩy - cáng bệnh nhân

Product code: XDC01 - CBN01

Xe đẩy - cáng bệnh nhân

Product Infomation

Xe đẩy cáng khung bằng Inox chân gắn bánh xe, có 1 giỏ chứa đồ ở dưới và 1 cọc truyền tăng chỉnh được chiều cao.

Càng bệnh nhân khung bằng Inox có đệm mút bọc Pvc màu ghi, phần đầu cáng có thể điều chỉnh được độ ngả.

Kích thước:

Xe đẩy (XE01): W2160 x D700 x H1050 mm

Cáng bệnh nhân (CBN01): W2160 x D550 x H310 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top