- TUANLOC1

Product code: TUANLOC1

TUANLOC1

Product Infomation

Cặp tuần lộc vàng sáng bóng, xếp theo hướng đối mặt với nhau. Sản phẩm mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng và trường thọ.

Kích thước: W 190 x D 93 x H 360 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top