Product code: MCF2

TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG

Product Infomation

Tủ hồ sơ di động tay đẩy gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động và tạo thành 5 tầng để tài liệu.

Trong đó giá đơn cố định và giá đơn di động có 1 khoang, giá kép di động có 2 mặt để tài liệu.

Giá lắp 1 khóa để cố định các khoang ở vị trí đóng.

KT: W2000 x D1200 x H2115 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top