- TỦ TÀI LIỆU SV

Product code: SV1960G

TỦ TÀI LIỆU SV

Product Infomation

Tủ gỗ công nghiệp để tài liệu, phía trên là khoang cánh kính có 2 đợt và phía dưới có 2 cánh gỗ mở.

KT: W800 x D400 x H1960 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M21

Màu M22

Màu M23

Màu M24

Màu M29

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top