- TỦ TÀI LIỆU NT

Product code: NT1960G

TỦ TÀI LIỆU NT

Product Infomation

Tủ tài liệu 2 khoang, khoang trên cánh kính có 2 đợt, khoang dưới cánh gỗ mở.

KT: W800 x D400 x H1960 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu M11

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top