- TỦ TÀI LIỆU NT

Product code: NT1960D

TỦ TÀI LIỆU NT

Product Infomation

Tủ tài liệu 1 khoang, hai cánh gỗ. Bên trong có 3 đợt di động và 1 đợt cố định.

KT: W800 x D400 x H1960 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu L11

Màu L12

Màu L14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top