- TỦ TÀI LIỆU NT

Product code: NT1960

TỦ TÀI LIỆU NT

Product Infomation

Tủ tài liệu không cánh, bên trong có 1 đợt cố định và 3 đợt di động.

Kích thước : W800 x D400 x H1960 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu M11

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top