- TỦ TÀI LIỆU LUXURY

Product code: LUX850-3T2

TỦ TÀI LIỆU LUXURY

Product Infomation

Tủ tài liệu 3 buồng, có 2 cánh mở 2 bên.

Sản phẩm nên kết hợp với dòng bàn làm việc Luxury.

KT:  W1200 x D400 x H855 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M6

Màu M52

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top