- TỦ LOCKER

Product code: TU985-4K

TỦ LOCKER

Product Infomation

Tủ sắt locker để đồ gồm có 20 cánh.

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai móc khóa.

KT: W1213 x D450 x H1830 mm.

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top