- TRAU1

Product code: TRAU1

TRAU1

Product Infomation

Biểu tượng trâu màu xanh, mang ý nghĩa gắn liền với sự bền bỉ, mạnh mẽ, biểu tượng của sự an lành, no đủ.

Kích thước: W 250 x D 130 x H 220 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top