- THAP1

Product code: THAP1

THAP1

Product Infomation

Đồ trang trí tháp Eiffel, niềm tự hào của nước Pháp, biểu tượng của sự táo bạo, dám nghĩ dám làm.

Kích thước: W 130 x D 120 x H 190 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top