- KV72

Product code: KV72

KV72

Product Infomation

Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm, 1 đợt di động, ngăn phụ phía trên và khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ. Bánh xe sắt di chuyển.

Khối lượng: 124 kg (±10%)

Kích thước ngoài : W475 x D432 x H817 mm

Kích thước trong: W418 x D297 x H581 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top