- KV54

Product code: KV54

KV54

Product Infomation

Két đứng có khoá chìa, khoá, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn phụ phía trên. Bánh xe sắt di chuyển.

Khối lượng: 97 kg (±10%)

Kích thước ngoài : W475 x D372 x H755 mm

Kích thước trong: W415 x D235 x H515 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top