- KV40

Product code: KV40

KV40

Product Infomation

Két đứng có khoá chìa, khoá, tay nắm, 1 đợt di động và khay phụ phía trên. Bánh xe sắt di chuyển.

Khối lượng: 82.5 kg (±10%)

Kích thước ngoài : W460 x D372 x H670 mm

Kích thước trong: W400 x D240 x H415 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top