Product code: KV22

KV22

Product Infomation

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và 1 đợt cố định.

Khối lượng: 62.5 kg (±10%)

Kích thước ngoài : W358 x D370 x H555 mm

Kích thước trong: W301 x D228 x H325 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top