- KV181

Product code: KV181

KV181

Product Infomation

Két đứng có 2 khoá chìa, khoá mã, tay nắm, 2 đợt di động, 1 ngăn kéo và 1 khay phụ. Bánh xe sắt di chuyển.

Khối lượng: 256 kg (±10%)

Kích thước ngoài: W710 x D502 x H1200 mm

Kích thước trong: W594 x D365 x H899 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top