- KV100

Product code: KV100

KV100

Product Infomation

Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm, 2 đợt di động, 1 ngăn phụ phía trên và khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ. Bánh xe sắt di chuyển.

Khối lượng: 155.5 kg (±10%)

Kích thước ngoài: W524 x D465 x H887 mm

Kích thước trong: W467 x D330 x H651 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top