Product code: KS50T2

Két sắt chống cháy

Product Infomation

Két đứng 2 tầng riêng biệt, mỗi tầng có khóa chìa, khóa mã và 1 đợt cố định.

Bánh xe sắt di chuyển.

Khối lượng:100 kg (±10%)

Kích thước ngoài: W482 x D432 x H739 mm

Kích thước trong: W346 x D264 x H211 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top