- HUOU1

Product code: HUOU1

HUOU1

Product Infomation

Đồ trang trí đôi hươu vàng, một đứng, một nằm. Biểu tượng mang lại ý nghĩa Lộc – Thọ, lộ trình thông thuận.

Kích thước:

Hươu đứng: W 190 x D 95 x H 310 (mm)

Hươu nằm: W 180 x D 90 x H 223 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top