Product code: HPM3D

HỘC BÀN LÀM VIỆC

Product Infomation

Hộc di động có 3 ngăn kéo và sử dụng khóa dàn.

KT: W400 x D480 x H590 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top