Product code: GTD02

GTD02

Product Infomation

Giàn phơi khung thép, di chuyển và tăng chỉnh được chiều cao.

Kích thước: W 1180 x D 400 x H (1100÷1600) mm.

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top