Product code: GS5K3 - GS5K3B

GIÁ SẮT ĐỂ TÀI LIỆU

Product Infomation

Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.

Kích thước:

GS5K3: W2895 x D450 x H2070mm

GS5K3B: W2895 x D450 x H1875 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top