Product code: GPD01

Giá phơi đồ

Product Infomation

Giá phơi đồ gấp gọn sử dụng trong gia đình, toàn bộ khung sử dụng chất liệu Inox.

KT: W1700 x D600 x D1160 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top