- Ghế phòng chờ

Product code: PC202Y3 - PC203Y3 - PC204Y3 - PC205Y3

Ghế phòng chờ

Product Infomation

Ghế phòng chờ khung thép sơn, có đệm tựa bằng nhựa (đệm tựa có nhiều màu để lựa chọn)

Kích thước:

PC202Y3: W950 x D550 x H790 (mm) ghế 2 chỗ ngồi

PC203Y3: W1465 x D550 x H790 (mm) ghế 3 chỗ ngồi

PC204Y3: W1980 x D550 x H790 (mm) ghế 4 chỗ ngồi

PC205Y3: W2510 x D550 x H790 (mm) ghế 5 chỗ ngồi

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

PC202Y3 - PC203Y3 - PC204Y3 - PC205Y3
Mail
Have a chat with us
Back to top