- Ghế phòng chờ

Product code: PC202T1 - PC203T1 - PC204T1 - PC205T1

Ghế phòng chờ

Product Infomation

Ghế phòng chờ khung thép sơn 2 chỗ ngồi, có đệm tựa bằng nhựa (đệm tựa có nhiều màu để lựa chọn)

Kích thước:

PC202T1: W980 x D520 x H770 (mm) ghế 2 chỗ ngồi

PC203T1: W1495 x D520 x H770 (mm) ghế 3 chỗ ngồi

PC204T1: W2010 x D520 x H770 (mm) ghế 4 chỗ ngồi

PC205T1: W2520 x D520 x H770 (mm) ghế 5 chỗ ngồi

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Đệm tựa nhựa nhiều màu để lựa chọn

Đệm tựa nhựa nhiều màu để lựa chọn

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

PC202T1 - PC203T1 - PC204T1 - PC205T1
Mail
Have a chat with us
Back to top