- GHẾ LƯỚI LÃNH ĐẠO

Product code: GL334

GHẾ LƯỚI LÃNH ĐẠO

Product Infomation

Ghế lưới lãnh đạo lưng cao, đệm bọc PVC, khung tựa bằng nhựa bọc vải lưới. Tay ghế nhựa và dung chân thép mạ.

Ghế có thể ngả hãm nhiều góc độ, có cơ cấu để chân bằng nhựa sử dụng thuận tiện khi ngả ra nằm.

Kích thước: W640 x 610-1580 x H11240-1320 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top