- DONGHO2

Product code: DONGHO2

DONGHO2

Product Infomation

Đồng hồ để bàn hình thuyền buồm là biểu tượng mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, công việc thuận lợi.

Kích thước: W 320 x D 100 x H 400 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top