- CHANSACH3

Product code: CHANSACH3

CHANSACH3

Product Infomation

Bộ chặn sách được chạm khắc hình song mã thẩm mỹ là sự lựa chọn hợp lý trên bàn làm việc hay không gian đọc sách.

Kích thước: W 130 x D 90 x H 240 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top