- BSF11

Product code: BSF11

BSF11

Product Infomation

Bàn Sofa cao cấp khung Inox, mặt gỗ verneer óc chó kết hợp sơn bóng cao cấp. Mặt bàn có hệ ray trượt mở hộc để đồ.

Kích thước:

W1200 x D600 x H420

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Bàn có hệ ray trượt để mở hộc đựng đồ

Bàn có hệ ray trượt để mở hộc đựng đồ

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top