- BÀN NHÂN VIÊN LUXURY

Product code: LUX140HLC10 - LUX160HLC10

BÀN NHÂN VIÊN LUXURY

Product Infomation

Bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ melamine cao cấp, yếm bàn sơn PU.

Kích Thước:

LUX140HLC10: W 1400 x D 700 x H 750 (mm)

LUX160HLC10: W 1600 x D 700 x H 750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Hộc liền đi kèm

Hộc liền đi kèm

Yếm bàn sơn PU cao cấp

Yếm bàn sơn PU cao cấp

Màu M6

Màu M52

LUXL14HLC10 - LUXL16HLC10
LUXL14C10 - LUXL16C10
LUX140HLC10 - LUX160HLC10
LUX120HLC10 - LUX120SHLC10
LUX140SC10 -LUX140C10 -LUX160C10
Mail
Have a chat with us
Back to top