- BÀN NHÂN VIÊN HP

Product code: HP150 - HP160

BÀN NHÂN VIÊN HP

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ công nghiệp, không có đợt và hộc.

Kích thước:

HP150: W1500 x D700 x H750 (mm)

HP160: W1600 x D800 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top