- Bàn học liền giá

Product code: BHS302

Bàn học liền giá

Product Infomation

Bàn học sinh sử dụng gỗ tự nhiên kết hợp ván gỗ ghép thanh phủ Veneer.

Mặt bàn có hệ thống giá để đồ (bàn chưa bao gồm ghế).

KT: W836 x D500 x H1050 9mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top