Product code: DC940H5

TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

Product Infomation

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu, phía trên không cánh và có đợt để tài liệu. Phía dưới là 2 khoang cánh mở có các đợt để tài liệu.

KT: W900 x D400 x H2000 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu G14

Màu G17

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top